eerst volgende bijeenkomst is op 16 juni 2016.

Zie verder de agenda van PEREDUR hieronder voor overige gerelateerde activiteiten en bijeenkomsten voor het dorp.

 

Peredur


Agenda voorjaar zomer 2016:

 

+Dinsdag ochtenden: Kunst.

Open atelier met kunstzinnige activiteiten: van 10 tot 12.30 uur. 

Er wordt ingegaan op, en aangesloten op, de mogelijkheden en wensen van de deelnemers.

Mogelijkheden zijn b.v.:

-Boetseren naar orgaanprocessen, deugdgebaren, 7 stappen van onderzoek, beelden maken met verschillende materialen.

- Yoga en eurithmie, Tekenen en schilderen.

- Centraal op dinsdag ochtend staat: onderzoek naar je eigen leven en beweegredenen.

 

+Woensdagen: Wetenschap en Techniek.

Werken aan vrije energie en morele technieken. 14.00 tot 17.00 uur:

We werken dan aan de Megrev unit en aan andere toepassingen van de Plasma technologie. Andere technieken op aanvraag.

 

+Verschillende dagen: Landbouw en gezondheid/zorg.

Workshops natuur klankspelen maken. 10.00 tot 17.30 uur.

Maandelijks geven Job en Elbert een workshop natuur klankspelen maken. De klankspelen zijn ontwikkeld op aanwijzingen van Andreas Osika. Eerstvolgende workshops zijn op

12 juni en 2 juli 2016.

 

+Donderdag middag eens in de 14 dagen: Ambacht en spiritualiteit.

16 en 30 juni. 14 en 28 juli.

 Bijeenkomsten voor Ecodorp Gelderland.

Samen dingen doen zoals smeden, muziek maken, zingen en samen eten.

Voor belangstellenden en leden . Eens in de 14 dagen op donderdag middag en avond : 14.30 uur tot 20.30 uur. Inclusief samen eten (pot luck). We oefenen dan tevens het forum gesprek. Voor data kijk op de agenda van www.ecodorpgelderland

 

16 en 30 juni. 14 en 28 juli.

  

+ Zaterdagen: Eens in de maand.

Op nader te bepalen zaterdagen bijeenkomst voor nieuwe belangstellenden in Ecodorp Gelderland. Belangstellenden kunnen komen om kennis te maken. Hier vinden dan voornamelijk gesprekken en presentaties plaats. Voor data kijk op de agenda van www.ecodorpgelderland.  25 juni en 30 juli.

 

Prijzen op aanvraag.

Info en opgeven via verandering2012@gmail.com of telefonisch bij Elbert 0575-431778. Voorlopige website: www.ecodorpgelderland.nl